Navigace

Obsah

Současnost obce

 

     V současné době je občanská vybavenost Trnávky na velmi dobré úrovni. Byla zde vybudována kanalizace a kabelová televize, provedla se výstavba chodníků a došlo i na rekonstrukci veřejného osvětlení. Samozřejmostí se stal také veřejný vodovod,jenž umožnil rozvod pitné vody do všech domácností.
 
     Obecní úřad má ve vlastnictví prodejnu potravin a pohostinství. Občanům slouží veřejná knihovna, dětské hřiště a autobusové i vlakové spojení do okolních měst, kam většina dětí dojíždí za vzděláním a jejich rodiče do zaměstnání.
 
     O bohaté kulturní a sportovní vyžité trnavských pečují kromě obecního úřadu také místní zájmové spolky, a to konkrétně rybářské sdružení a klub důchodců. Lidé se mohou scházet na pravidelně pořádaných akcích jako je například maškarní zábava, dětský den či mikulášská nadílka.
 
     I přes to, že okolní příroda byla poznamenána průmyslovou výrobou z předchozích desítek let, určitě se vyplatí udělat si výlet po okolí. Velmi pěkná prohlídka se nabízí po cestě do nedalekých Kladrub nad Labem, kde se nachází památkově chráněný národní hřebčín se známými starokladrubskými koňmi.
 
     Přímo katastrem Trnávky prochází železniční trať Praha- Česká Třebová, významný železniční koridor. Okolí protíná modrá i zelená turistická stezka a cyklotrasa číslo 24.